Text slavnostní adresy k 80. narozeninám T. G. Masaryka

Pane presidente,   Osvoboditeli,   V den, ve který se naplňuje osmdesátý rok Vašeho požehnaného a hrdinného života, přicházíme i my, čeští profesoři a studenti nejsevernější moravské střední...

Ze vzpomínek první maturantky

Ze vzpomínek první maturantky z roku 1926 – Blaženy Tomečkové.   Po rozpadu Rakousko-Uherska v říjnu 1918 zůstalo okresní město Šumperk stále městem německým. Žila v něm jen malá česká menš...

Řeč prof. Adolfa Slavíka při předání praporu (1934)

Dne 10. června 1934   Slovutný pane předsedo sněmovny poslanců, dovolte mi, abych Vám poděkoval jménem profesorského sboru státního československého reálného gymnasia v Šumperku za poctu, kterou ...

Proslov ministerského rady R. Neuhöfera

Proslov ministerského rady R. Neuhöfera v neděli 21. června 1931 v rámci slavnostního oficiálního otevření nové budovy ústavu:   „Velevážené shromáždění! Mám čest pozdraviti Vás jménem pana minis...

Vzpomínky na školu v období První republiky

Můj milý čtenáři, ráda bych tě ve vzpomínkách zavedla do našeho studentského mládí na šumperském gymnasiu za první republiky… Šumperk prožíval v té době společenskou změnu. Bohaté německé (rakou...

Žádost o generální opravu (1978)

17. leden 1978   Okresní národní výbor, ved. plánovacího odboru – soudruh Koutník …   Věc: Žádost o zařazení generální opravy školy do plánu …   Vážený soudruhu, dovolte, ab...

Devatenáct

Text Františka France, profesora šumperského gymnázia v letech 1969–1981.   Na pamětní desce k uctění památky obětí fašistického teroru čteme devatenáct jmen. Osmnáct jmen studentů a jednoho učit...

Osobní vzpomínka na ředitele Vratislava Drtila (1919–1993)

Pan Vratislav Drtil byl ředitelem na střední ekonomické škole v Šumperku po mém nástupu na školu v roce 1969 poslední dva roky. V kariéře středoškolského profesora byl prvním v řadě mých ředitelů a mo...

První a poslední – vzpomínky Vratislava Drtila

Autorem textu je Vratislav Drtil, maturitní ročník 1937-1938 a ředitel gymnázia 1971-1979.   Tento atribut si snad může přisvojit třída Reálného gymnázia v Šumperku, která konala přijímací zkoušk...

Návrší

Autorem textu je Vítězslav Pokorný, profesor gymnázia v letech 1958–1989.   Ke vzpomínkám na činnost gymnázia patří dnes už neoddělitelně také kapitolka o chatě na Návrší. Myslím, že kousek histo...

Výpočetní technika na GŠ v posledních pěti letech (1999)

Včera… V prvních dnech roku 1994 jsme začali v učebně výpočetní techniky s instalací sítě Novell. Od roku 1988 v ní bylo instalováno 10 počítačů typu XT v síti FELAN, jimž jako server sloužil PC...

Vzpomínky Ctirada Medlíka

Ctirad Medlík, maturitní ročník 1946-1947, zástupce ředitele na gymnáziu 1963-1977, prof. gymnázia 1985-1989.   Jsem pamětníkem ještě předválečného vynikajícího českého školství v Šumperku. Sice ...