Program oslav

Již uskutečněné akce:

27. 12. 2019 pátek 18:00 Kulturní dům Šumperk

Absolventský ples

Přijďte se v čase vánočním pobavit spolu s ostatními absolventy. Více informací a online prodej vstupenek najdete na ples.gymspk100.cz nebo na facebooku.

17. 9. 2019 úterý 17:00 – 19:00 Knihovna Šumperk

Beseda v knihovně

Beseda o historii školy v Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk. Historii školy poutavou formou přiblíží Mgr. Tomáš Hlavsa za pomoci žáků ze semináře moderních dějin. Beseda je určená veřejnosti i žákům školy.

18. 9. 2019 středa 17:00 Kavárna Opera

Setkání zaměstnanců

Pro současné i bývalé zaměstnance gymnázia organizujeme setkání v prostorách restaurace Opera v suterénu Divadla Šumperk.  Bývalí zaměstnanci gymnázia obdrží v průběhu srpna pozvánku.

19. 9. 2019 čtvrtek 17:00 Divadlo Šumperk

Společenský večer – školní akademie

Kulturní a společenský večer v Divadle Šumperk – Studentská akademie. Akce je určena  především rodičovské veřejnosti, přátelům školy a žákům školy. Organizujeme ji od 17:00 v sále Divadla Šumperk. Rezervaci vstupenek zahájíme dne 1. září. Rodiče mohou rezervovat místa v sále divadla prostřednictvím žáků, nebo postupem uvedeným v článku v aktualitách na tomto webu. Po skončení programu budou účastníci akademie pozváni na malé pohoštění.

20. 9. 2019 pátek 12:00 – 18:00 Gymnázium, knihovna, divadlo

První Den otevřených dveří školy

Páteční odpoledne bude vyhrazené návštěvníkům školy. Připravíme prezentaci prostor i činnosti školy, návštěvníci si budou moci nejen projít školu a seznámit se s minulostí i současností našeho gymnázia, ale také mohou zhlédnout připravený program.

V pátek proběhnou tři akce – dvě slavnostní setkání přátel šumperského gymnázia a vernisáž:

od 12:00 do 18:00 hodin – první den otevřených dveří, v rámci něhož se uskuteční další níže uvedené akce

14:00 hod – velký sál Masarykovy knihovny Šumperk, slavnostní zahájení oslav za přítomnosti představitelů kraje, města a čestných hostů. Účast pozvaní hosté, učitelé současní i bývalí, srdečně zveme také širokou veřejnost

15:00 hod – vstupní hala gymnázia, slavnostní vernisáž výtvarné instalace Pegassus absolventa naší školy, malíře Zdeňka Sklenáře. Účast: pozvaní hosté, srdečně zveme také širokou veřejnost

17:00 hod – slavnostní setkání absolventů školy – GALAVEČER – Divadlo Šumperk, divadelní sál a přilehlé prostory. Talkshow s významnými absolventy prokládaná pěveckými a divadelními vystoupeními v délce symbolických 100 minut, následovat bude společenský večer s pohoštěním a ochutnávkou vína, Vstupenky na akci je NUTNÉ si rezervovat kancelář školy! Rezervované vstupenky do divadla budou účastníkům k dispozici v předsálí divadla.

21. 9. 2019 sobota 10:00 – 18:00 Gymnázium

Druhý Den otevřených dveří školy

Školu otevřeme veřejnosti podruhé v průběhu soboty. Opět bude nachystaná prezentace prostor i činnosti školy, návštěvníci budou moci nejen projít školu, seznámit se s minulostí i současností našeho gymnázia, ale také mohou zhlédnout nachystaný program.

Z připravovaného programu :
– prohlídka školních kronik
– seznamte se s minulostí i současnými školními aktivitami
– možnost zakoupení prezentačních předmětů školy
– grilování ve dvoře s možností využít zařízení a ochutnat produkty partnera oslav, pivovaru Holba
– koncert kapel  v tělocvičně školy – Anna Lukášová a Litera v 10:30, Hynek Pálka ve 13:00 a Zutroy v 14:00 
– sportovní utkání v košíkové – legendy proti mládí – 11:00 – 13:00 paralelně s koncertem

V průběhu dne budou návštěvníkům k dispozici kavárny s drobným pohoštěním. Skupinám absolventů umožníme využít ke krátkému posezení některé učebny, které nebudou využity k prezentaci činnosti školy.

Dodatky k programu oslav:

Spustili jsme rezervační systém na vstupenky na akce. Doporučujeme sledovat průběžně web, přesné informace o harmonogramu dílčích akcí a podmínky pro rezervaci vstupenek budeme upřesňovat. Aktualizace 11. 9. : S omluvou sdělujeme, že vstupenky na páteční večer do divadla již jsou rozebrané!

Pro informace k oslavám je možné volat kancelář školy, tel. 588 188 511, nebo poslat dotaz na mail
Sojakova@gymspk.cz

 

Ze všech akcí budeme pořizovat obrazové a zvukové záznamy a to pouze pro dokumentační a propagační účely Gymnázia Šumperk.