Pochod Šumperk – Návrší – Šumperk (1975) – líčení z kroniky

Vyhlášeno na 18. – 19. září 1975. Přihlásilo se asi 60 účastníků, ale někteří vzdali již první den – nedostavili se na start – pršelo. Přesto asi 50 vytrvalců nasedlo do vlaku, který je odpravil do Ko...

Promluva svazačky na mírové protestní manifestaci v Šumperku (1983)

„Věříme v sílu rozumu“ Svazačka Jana Petreková, studentka 4. ročníku Gymnázia v Šumperku, jménem středoškoláků promluvila na mírové protestní manifestaci v Šumperku dne 27. října 1983. My, studenti mě...

Hlavní úkoly na školní rok 1985-86

1. Ideově výchovná práce školy bude probíhat ve znamení XVII. sjezdu KSČ, voleb do zákonodárných orgánů a XXVII. sjezdu KSSS. Využity budou podněty vyplývající z XII. světového festivalu mládeže a stu...

Ohlédnutí za 1. ročníkem Memoriálu Č. Ščudly (1963)

Déšť a bláto nevadily mladým atletům.   První ročník Memoriálu Č. Ščudly šumperských škol.   Za chladného podzimního počasí byl uspořádán ve dnech 5. a 6. 10. 1963 na Tyršově stadionu v Šump...

Sjezd prvních abiturientů státní reálky v Šumperku (1956)

Motto: Domove, domove drahý – můj jediný …   Marie Jílková – Jašková:   Vzpomínáme… Vážení hosté, milí – milí spolužáci! Dovolte, prosím, abych na našem slavnostním z...

Mezinárodně-politický úvodník ke školnímu roku 1960-1961

Je za námi školní rok 1959/60, rok přeplněný významnými událostmi. Některé z nich jsme očekávali, jiné přišly samy, vyplynuly z našeho života, práce i potřeb naší společnosti. I v novém školním roce s...

Základy výroby (1960)

Za lepší spojení školy se životem.   Žáci výběrových tříd jedenáctileté střední školy v Šumperku mají v tomto školním roce jako na ostatních jedenáctiletkách nový vyučovací předmět: Základy výrob...

Prázdninová aktivita učitelů a žáků JSŠ v Šumperku (1958)

Prázdniny skončily. Učitelé i žáci jedenáctileté střední školy v Šumperku se vrátili osvěženi na svá pracoviště – do tříd, v nichž stráví společně nových deset měsíců. Dobré byly prázdniny 1958....

Ze života jedenáctileté střední školy v Šumperku (1958)

Veškeré budovatelské snažení v naší vlasti dostává v současné době nové zaměření. Blíží se totiž XI. sjezd KSČ. K jeho poctě pracující překračují výrobní plány a uzavírají socialistické závazky. Proto...

Vzpomínka na paní profesorku Zdeňku Berčukovou

Letošní 100. výročí založení šumperského gymnázia (1919-2019) je pro nás, bývalé studenty, příležitostí vrátit se ve vzpomínkách do studijních let, zavzpomínat na spolužáky a pedagogy, se kterými jsme...

Mimořádná porada profesorského sboru 28. 11. 1945

Protokol č. 2   o mimořádné poradě profesorského sboru státního reálného gymnasia v Šumperku, konané dne 28. listopadu 1945 za předsednictví referenta ústavu, zem. školního inspektora Josefa Širo...

Měsíc československo-sovětského přátelství na Jedenáctileté střední škole v Šumperku (1955)

Měsíc čs. – sovětského přátelství byl jedinečnou příležitosti vyjádřit dík Sovětskému svazu, věrnému spojenci, za vše, čím podpořil zápas českého a slovenského lidu o národní svobodu, za vše, čí...