Výzva absolventům a dalším pamětníkům

Blížící se výročí vzniku školy bychom rádi využili k prohloubení znalostí o stoletých dějinách gymnázia. Chceme shromáždit dokumenty, fotografie, další písemnosti či artefakty, které se k minulosti školy nějak vztahují a dosud nám zůstaly utajeny. V soukromých osobních archivech může být řada zajímavých informací v různých podobách.

Zajímají nás např. osobní vzpomínky, třídní kroniky, psané v určitých obdobích, pedagogická i jiná dokumentace, deníky, seznamy, fotografie, staré školní tiskoviny, časopisy, almanachy, výroční zprávy, fotografie tříd i učitelského sboru. Obzvláště cenné by byly záznamy z období let 1945 – 1953, neboť školní kroniky z té doby zmizely beze stopy. Ale v každém období fungování gymnázia je jistě ještě stále co objevovat.

Máte-li cokoliv, co by mohlo být zajímavé a přínosné pro ilustraci bohatých a pestrých dějin naší školy brzy stoleté, napište na email hlavsa@gymspk.cz. Za zapůjčené i darované materiály budeme velice vděčni, dokumentaci je možné i naskenovat, vyfotit.

Děkujeme za spolupráci!

Mgr. Tomáš Hlavsa
zástupce ředitele