Hledá se historický PRAPOR Gymnázia!

Již přes padesát let není znám osud historického praporu školy. Ústavu byl darován rodičovským sdružením 10. 6. 1934 při velké slávě během Majálesu a studenti ho hrdě nosili v rámci slavnostních příležitostí městem (většinově před válkou německým).

Naposledy spatřen: 1. 5. 1968 v čele prvomájovém průvodu, 8. 5. 1968 u pamětní desky obětí nacismu z řad studentů a učitelů gymnázia a 3. 10. 1969 v sále Vlastivědného ústavu v Šumperku při zahájení akademie u příležitosti oslavy 50. výročí založení školy. Pak se stopa ztrácí. Jasné nejsou ani použité barvy. Případné vzpomínky pamětníků i v této věci by byly užitečné.

Podobu zástavy navrhla prof. Kmínková a práce provedla firma M. Nedomová z Olomouce. Při slavnostním aktu předání praporu v rámci Majálesu prof. Adolf Slavík mimo jiné uvedl, že … „stáváte se vlastníky praporu darovaného Vám rodičovským sdružením. Pod ním nebudeme bojovat zbraněmi z oceli, ale zbraněmi ducha, vědomostmi…“.

Kdo by historický prapor školy objevil, ten by si jistě nesmrtelnou slávu zajistil, minimálně na svém mateřském ústavu!

Doplněno 22. 8. 2019: Podle vzpomínek bývalých učitelů školy neověřené zprávy hovoří o tom, že by stopy mohly vést k tehdejšímu profesoru Francovi. Ten snad mohl prapor ukrýt, aby v politicky pohnutých dobách nezmizel. Ozve se někdo, kdo bude vědět něco o pozůstalosti pana profesora?