Sponzorský dar v rámci oslav 100 let školy

Škola pokračuje v přípravách na oslavy 100 let od založení. V této souvislosti se šumperské gymnázium obrací na své absolventy všech ročníků s žádostí o případnou finanční podporu. Pokud byste chtěli u příležitosti tohoto významného výročí svoji bývalou školu přímo finančně podpořit, budeme velmi rádi.

Pokud se rozhodnete, že byste chtěli přispět, využijte prosím jednu ze 2 variant:

1) finanční dar pro Nadační fond při šumperském gymnáziu – vhodné pro menší částky; nemusí, ale může být uzavřena darovací smlouva (vzor smlouvy ke stažení DAROSML_2019_vzor_Nadační fond)

2) finanční dar přímo pro školu a na její účet – varianta vhodná pro větší dary nad 5000,- Kč, v tomto případě musí být vždy darovací smlouva (vzor smlouvy ke stažení DAROVACÍ SMLOUVA_vzor).

Obecně platí, že u každé platby potřebujeme vždy jasně identifikovat plátce a účel platby.

Možná znáte potencionálního sponzora, firmu, filantropa, někoho s vazbami na školu, kdo by mohl školu podpořit. Za každý příspěvek, ať už účelově vázaný, bez určení nebo čistě 100-vkový pro oslavy, bude škola velice vděčná.

Těšíme se na společné oslavy.

S díky T. Hlavsa

hlavsa@gymspk.cz