Napsali nám …

Milí čtenáři našeho webu,

děkujeme Vám za řadu mailů a dopisů, kterými reagujete na výročí založení školy. Vaše texty často obsahují vzpomínky na dobu studia, na učitele i studentský život. Jsou pro nás exkurzí do minulosti a často také povzbuzením do naší učitelské práce. Rozhodli jsme se podělit se o vaše řádky s ostatními čtenáři webu. Věřím, že zveřejněním dopisů Vám uděláme radost.

_____________________________________________________________________

Jana Bucharová Mikoska, absolventka gymnázia z roku 1959 nám napsala:

Vážený pane profesore,
dovolte, abych vám vyprávěla svůj příběh, který není světoborný, ale není ani tuctový, a hlavně je úzce spojený se šumperským gymnásiem, specielně s paní profesorkou Zdenkou Berčukovou. Moje třídní a francouzštinářka totiž položila základy k tomu, co se stalo mým celoživotním pracovním nástrojem.
Francouzštinu jsem potom studovala na Palackého universitě v Olomouci a Karlově universitě v Praze a nepřímo na Sorboně v Paříži, kde byla moje francouzština vedena jako základní (mateřský) jazyk.
To pochopitelně nestačilo pro žurnalistiku a zaměstnání redaktora ve světové tiskové agentuře Agence France Presse (AFP), kam jsem nastoupila v roce 1968, při příležitosti invaze do Ceskoslovenska. Uměla jsem přesně to, co měli všichni Francouzi od kolébky.
Musela jsem se naučit novinářské řemeslo, překonat šovinistické a mačistické předsudky, doplnit úmyslné mezery ve vědomostech a hlavně se naučit myslet bez zábran jiných než deontologických.
Kariéru jsem ukončila hierarchicky jako zástupce šéfredaktora v Agentuře, která zaměstnává kolem 800 novinářů ve světě.
Bez znalostí pani pofesorky Berčukové a jejího umění vzbudit zájem o svůj obor bych nikdy nemohla vykonávat tak sice náročné, ale zajímavé a vzrušující povolání. Když přijela do Paříže a ukázala jsem jí, kde a jak pracuji, byla hrdá.

PS – Bohužel nemohu přijet na oslavy století gymnásia, mám 18. září v Paříži důležitou a neodkladnou schůzku. Ale když dovolíte, přijdu vás při příští návštěvě v Cesku pozdravit.
Vaše Jana Mikoska

Pozn.: A my odpovídáme – těšíme se na Vaši naávštěvu ve škole, paní Jano …