Žádost o generální opravu (1978)

17. leden 1978

 

Okresní národní výbor, ved. plánovacího odboru – soudruh Koutník …

 

Věc: Žádost o zařazení generální opravy školy do plánu …

 

Vážený soudruhu, dovolte, abychom Vás touto cestou požádali o výjimečné zařazení generální opravy gymnázia v Šumperku do náplně práce OSP, příp. jiných zařízení, jejichž náplň práce obstaráváte.

Na gymnáziu letos došlo celkem 3x k vyloženě havarijnímu stavu na ústředním topení a pouze obětavostí některých soudruhů z družebního podniku n. p. Pramet, příp. jiných zařízení, byla tato situace zachráněna, ovšem nikoli naprosto beze škody, neboť dvakrát museli být žáci posláni domů, aniž by se učili, což je ten nejhorší stav, k němuž může dojít. Generální oprava by se měla týkat v podstatě všeho, co je ve škole zabudováno od r. 1930, tj. od postavení školy, a to ústředního topení, rozvodu vody, elektřiny a plynu, příp. doplnění tohoto rozvodu podle moderních požadavků a nároků.

Tato instalace je skutečně doslova shnilá a pouze drobnou údržbou bylo dosaženo toho, že zatím škola fungovala, neboť žádný z předchozích školníků ani jiných odborníků se takto jistě, bezpečně a určitě o stavu a poměru těchto instalací nevyjádřil. Bohužel tomu tak je a neblahý stav se dokonce zhoršuje rok od roku, neboť škola má větší počet žáků, má větší výkon a to se všechno odráží i na instalaci (např. vybíjení pojistek, nedostatečný počet WC pro chlapce a dívky, kdy došlo k obrácenému početnímu stavu a obecně ke zvýšenému stavu, taktéž i potřeby kuchyně jsou větší, neboť se užívá silnějších strojů, předpokládá se větší příkon vody atd.).

Budoucí nová organizace gymnázií a její vyučovací náplň, k níž dojde v r. 1981-1982, bude požadovat ještě v daleko větší míře tento zlepšený stav, neboť půjde o práce laboratorní, praktická cvičení atd.

Prosím Vás proto, aby bylo kolektivně – s ostatními orgány (jako je ONV, OV KSČ) – posouzeno nové postavení a nová situace gymnázia v Šumperku a tím také aby byly upřednostněny aspoň tyto uvedené požadavky.

 

Vratislav Drtil, ředitel školy

 

Pozn.: OSP – Okresní stavební podnik

Zdroj: Ročenka školy 2009-2010