Promluva svazačky na mírové protestní manifestaci v Šumperku (1983)

„Věříme v sílu rozumu“

Svazačka Jana Petreková, studentka 4. ročníku Gymnázia v Šumperku, jménem středoškoláků promluvila na mírové protestní manifestaci v Šumperku dne 27. října 1983.

My, studenti města Šumperka, se spolu s našimi spoluobčany scházíme na mírové manifestaci, abychom se vyslovili k současné situaci ve světě. Jsme generace, která hrůzy války nikdy nepoznala, známe je pouze z filmů a knih. Jsme šťastní, že se můžeme každé ráno probouzet do klidného dne, že nemusíme mít obavy o životy svých blízkých. Nemůžeme pochopit, že po naší planetě chodí zcela svobodně neodpovědní a nebezpeční jedinci, kteří vyhrožují celému světu válečnou katastrofou.

Vážíme si toho, že můžeme žít v míru a pevně věříme, že budeme moci v klidu a míru studovat a připravovat se na své budoucí povolání. Věříme, že náš hlas na obranu míru nezanikne, že se přidá k hlasům všech mírumilovných lidí na světě a pomůže zachránit to, co je pro nás nejcennější – mír.

Chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom zabránili ničivé a nesmyslné válce. Stojíme na straně mírových sil. Jsme hrdi na to, že jsme příslušníky socialistického Československa, které spolu se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi uskutečňuje mírovou politiku.

Sledujeme s velkými obavami vývoj mezinárodní situace, která se vinou USA a jejich spojenců neustále vyhrocuje. Nemůžeme této situaci nečinně přihlížet, a proto souhlasíme se závěry a opatřeními vlád Sovětského svazu a ČSSR k zahájení přípravných prací k rozmístění raketových komplexů operačně taktického určení na našem území. Věříme v sílu rozumu, který musí zvítězit nad silami moci a války.

 

Zdroj: Kronika školy 1983-1984