Text slavnostní adresy k 80. narozeninám T. G. Masaryka

Pane presidente,

 

Osvoboditeli,

 

V den, ve který se naplňuje osmdesátý rok Vašeho požehnaného a hrdinného života, přicházíme i my, čeští profesoři a studenti nejsevernější moravské střední školy, abychom Vám za Vaše životní dílo projevili dík, úctu a oddanost jak naši, tak i onoho koutu Vaší rodné země, ohraničeného Pradědem a Sněžníkem, jenž volně vydechl teprve tehdy, když se Vaše noha po zahraniční pouti opět dotkla půdy otčiny.

My zde, v kraji kdysi Žerotínů, posvěceném šlépějemi Komenského, nejlépe známe rozdíl mezi dneškem a minulostí před rokem 1918. Pokud jsme ho nezažili, dosti o něm slýcháme z úst svých otců a matek.

Nikdo neoceňuje lépe než my hodnotu toho, co Jste nám daroval, když Jste vyvedl svůj národ k státní samostatnosti. Mnozí bychom se bez ní snad ani nebyli zachovali svému kmeni, jestiť u nás život těžký a útisk byl veliký.

Nikdo v národě nepřilnul vroucněji než my k onomu věřícímu, nikdy neselhávajícímu, humanitou prodšenému nacionalismu, který Vás sílil při olbřímí práci v dalekých dílech světa. Dobývajíce jím zvolna toho, co kdysi bývalo úplně naše, nezapomínáme Vašeho učení, že pro státní myšlenku nutno získati srdce všech, ne toliko Čechoslováků.

Zasílajíce Vám tuto adresu, prostou a neokázalou, takovou, jaký jest kraj, z něhož jsme vzešli, chceme jí především vyjádřiti svou lásku a oddanost, kterou k Vám chováme. Prosíme zároveň vroucně Prozřetelnost, aby nám Vás ještě dlouho zachovala na štěstí a pýchu naší země.

Slibujeme však spolu, že se od Vás chceme též v budoucnosti učiti všemu tomu velkému a krásnému, co Jste naznačil svým životem i dílem, a že toho budeme, po Vašem vzoru, podle pravdy hájiti vždy, všude a proti komukoliv.

 

Zdroj: Kronika státní reálky v Šumperku, rok 1930