2005 – Otevřena nová tělocvična školy

Splnil se sen generací učitelů a studentů školy. Po čtyřech letech prací byla dohotovena a předána k užívání nová moderní tělocvična školy, která vyrostla na místě původní staré stavby z počátku 30. let. Výstavba se neobešla bez komplikací pestrého rázu, ale nakonec se podařilo všechny překážky překonat. Škola tak má k dispozici vynikající sportovní zázemí, moderní a prostornou tělocvičnu, která svými parametry a vybavením předčí podobná zařízení v širokém okolí. Kromě haly samotné tělocvičnu tvoří také šatny, gymnastický sál, balkonové hlediště a klubovna pro občerstvení. Tělocvičnu využívá škola a v odpoledních i večerních hodinách, včetně víkendů, rovněž široká sportovní veřejnost.

Přestože gymnázium není školou sportovní a nedisponuje rozšířenou výukou tělesné výchovy, může se pochlubit celou řadou mimořádných sportovních výsledků, kterých jeho žáci a absolventi dosáhli. Sportovní tradice je tu od počátku velmi silná. Jenom výčet mimořádných úspěchů v éře po roce 1989 by si zasloužilo samostatné pojednání.