Ze života jedenáctileté střední školy v Šumperku (1958)

Veškeré budovatelské snažení v naší vlasti dostává v současné době nové zaměření. Blíží se totiž XI. sjezd KSČ. K jeho poctě pracující překračují výrobní plány a uzavírají socialistické závazky. Proto i jedenáctiletá střední škola v Šumperku se zavázala splnit několik mimo řádných úkolů:

Asi 100 žáků X. tříd vysází v týdenní brigádě při jarním zalesňování v letošním roce 18 ha nových porostů. Tuto plochu pak žáci převezmou do socialistické péče. Nejmladší školáci odevzdají za spolupráce učitelů, ředitele školy nejméně 500 kg kvalitně usušených léčivých rostlin. Mimo to žáci nasbírají 35000 kg odpadových surovin. Není zapomenuto ani na jarní úklid města. V této akci žáci od 3. post. ročníku odpracují 1200 hodin. Jedenáctiletá střední škola v Šumperku spolupracuje s tělocvičnou organisací Lokomotiva, a proto asi 50 žáků bude vypomáhat při výstavbě nové tělocvičny tohoto spolku. Dále 30 svazáků a 40 učitelů odpracuje 100 hodin na úpravě dvora v budově Komenského školy. I pionýři uzavřeli socialistický závazek: 50 % z nich získá “ Rudou stužku „.

Tak tedy vítá jedenáctiletá střední škola XI. sjezd strany.

Žáci a učitelé nezapomínají však na objektivně existující mezinárodní napětí. Výrazem odhodlání bránit vlast proti možnému útoku je usilovný výcvik všech složek CO na škole. Vyvrcholením jejich činnosti bylo dobře připravené poplachové cvičení, které se konalo za účasti zvláštní komise Svazarmu.

Cizí návštěvníci se objevili na škole i proto, aby zhlédli výstavku Soutěže mladých techniků. V posluchárně biologie byly instalovány nejrůznější výrobky nejmladších i starších žáků. Pozornost vzbudily hračky vyrobené z umělé hmoty, zvláštním způsobem upravená ptačí krmítka, modely letadel nebo výborně fungující radiový zesilovač. Polytechnická výchova na škole má tedy praktické a hodnotné výsledky.

Žáci IX.A poprvé využili svých znalostí franštiny v praxi, a to v záležitosti velmi závažné. Odeslali totiž dne 26. 3. 1958 dopis Československému výboru obránců míru. V dopise byl list pro francouzského presidenta René Cotyho. Praví se v něm:

„Pane presidente, žádáme Vás, abyste osvobodil Jamilu Bouhiredovou. Je mladá, chce žít a milovat, chce vidět stromy a hory, chce naslouchat zpěvu ptáků, osvoboďte ji! Jsme mladí, studujeme na střední škole v Šumperku v Československu. Studujeme franštinu a máme ji rádi. Chceme milovat i Francii, které je spravedlivá ke všem. Náš lid také bojoval proti okupaci, a proto chápeme Jamilin boj. Každý národ chce žít svobodně, osvoboďte ji. Věříme, že tak učiníte. Ať žije přátelství Francie a Československa.“

 

 

Zdroj: Kronika školy 1957-1963