Prázdninová aktivita učitelů a žáků JSŠ v Šumperku (1958)

Prázdniny skončily.

Učitelé i žáci jedenáctileté střední školy v Šumperku se vrátili osvěženi na svá pracoviště – do tříd, v nichž stráví společně nových deset měsíců. Dobré byly prázdniny 1958. Nejen proto, že léto bylo štědré k dětem v pionýrských táborech, v horách i na letních bytech, nejen proto, že dovolená umožnila vyučujícím načerpat nových sil. Prázdniny také ukázaly, že učitelé a žáci i v období zasloužené rekreace myslí na republiku a její potřeby.

Již 30. června odjelo 24 žáků desátých tříd pod vedením s. Bartoškové na čtrnáctidenní senovou brigádu na státní statek v Malé Moravě. Po návratu mohli ohlásit dobrý výsledek: bylo odpracováno celkem přes 2300 hodin.

Předním celostátním úkolem letních měsíců byly žně. Proto ještě před koncem školního roku byla na podnět OV ČSM ustavena žňová brigáda z žáků jedenáctých tříd. Tato pracovní skupina šestnácti chlapců a děvčat nastoupila 11. srpna spolu s učiteli Šlechtou a Mazáčem opět na statek Malá Morava. Brigáda zde pomohla v 1280 hodinách při sklizni Inu a při vlastních žních.

Soudruzi učitelé se však i individuálně zapojili do žňových prací. Například s. Chytka pracoval o prázdninách 3 týdny v JZD, jiní učitelé různou dobu podle svých možností. Účinně pomáhali při organisaci a propagaci včasné sklizně s. učitelky Jurášová, Perclová, Vávrová, Haasová i s. Pospíšil a Přikryl. Vytvořili kulturní brigádu při žňovém agitačním středisku ONV.

K největším hospodářským a organisačním úkolům školy patří v současné době adaptace elektrického vedení v budově, úprava učeben a zřízení dílny pro potřeby polytechnické výchovy. I když všechny tyto práce jsou prováděny odborníky, nemohla by být škola co nejdříve v pořádku bez brigádnické pomoci. Dvůr vedlejší budovy JSŠ uklidili učitelé již v prvních dnech prázdnin. Pro vlastní úpravu Komenského školy nejvíce vykonaly soudružky učitelky prvního až pátého ročníku. Jen díky jejich obětavosti mohli nejmladší žáci přijít do čistých, vyzdobených tříd již prvního září.

V hlavní budově JSŠ pracovaly dobrovolně koncem prázdnin jednotlivé skupiny žáků a nyní, po zahájení školního roku, dokončují úklid budovy ve volných půldnech celé třídy pod vedením učitelů a soudruha školníka Roháče.

Vedle běžných úprav je ve škole zásluhou soudruha Kubíčka a jeho spolupráce s patronátním Závodem první pětiletky zřizována nová, dobře vybavená dílna. Soudruh Kubíček a soudruh Pliska se za přispění SRPŠ postarali také o technickou modernisaci fysikální posluchárny.

Také školní pozemky potřebovaly o prázdninách stálou péči. Jestliže políčka mladých mičurinců nezarostla plevelem, ale naopak dávají úrodu, je to úspěch obětavé práce soudruha Tacla. Věnoval dvěma školním zahrádkám již 180 hodin ze svého volného času. Pomáhaly mu pravidelně se střídající menší žákovské brigády a z učitelů soudruh Wellech. Vedle toho soudruh Tacl ochotně vybílil skladiště školní kuchyně a Domáhal i na úpravě města.

Z přehledu prázdninové aktivity učitelů je možno vyčíst zprávy o práci v nejrůznějších oblastech našeho života. Členové učitelského boru se zúčastnili odborných kursů, pomáhali v relacích místního rozhlasu na vesnici, začali připravovat nácvik II. celostátní spartakiády.

Devadesát osm žáků desátých tříd má ještě prázdniny, třebas brigádnické. Od 20. srpna sklízejí chmel v Divicích u Loun pod vedení soudruhů učitelů Ščudly, Dvořáka a soudružky Bartoškové. Jejich brigáda bude trvat až do 12. září.

Tak prožili dva měsíce prázdnin učitelé a žáci JSŠ v Šumperku.

A začíná opět školní rok.

Chlapci a děvčata z jedenáctiletky chtějí opět pracovat na budoucích lesních brigádách, aby mohli být pochválení podobně jako v minulém školním roce, chtějí odpracovat více než loňských 19000 hodin na úpravě města. Všichni pionýři, ze tří čtvrtin nositelé Rudé stužky, chtějí dále překračovat minulé výsledky ve sběru odpadových surovin. Noví svazáci budou nosit Fučíkův odznak, noví recitátoři budou soutěžit ve Wolkrově Prostějově.

Tak začínáme školní rok 1958–1959, další rok boje za mír.

 

Jaroslav Mazáč,

dopisovatel JSŠ v Šumperku.

 

 

 

 

Zdroj: Kronika školy 1957-1963