Poděkování

Oslavy 100 let od založení Gymnázia Šumperk skončily. Zbývá urovnat přípravné materiály, vyhodnotit úspěšnost programu a srovnat účetnictví; v hlavě se stále promítají obrazy ze dnů minulých. Jaké byly? Náročné organizačně a osobním zaujetím i vypětím zainteresovaných, ale v důsledku krásné, pestré, hojně navštívené, bohaté setkáváními, zajímavé expozicemi i pětidenním programem ve dnech 17. – 21. září! Pozitivní ohlasy návštěvníků i náš vnitřní dojem uspokojení z akcí drtivě převládají nad vědomím drobných nedostatků. Jsme vděčni za jakákoli hodnocení, neboť jsou poučením i signálem, že investovaná práce nebyla marná. Abychom se „vyrovnali“ se všemi/vším, kdo/co nám pomohl/o, rád píši tyto řádky!
                                                                                                                                                                                                               Milan Maceček

 

Jeden člověk by oslavy nezvládl. Byla to týmová práce, na které se podíleli téměř všichni pracovníci školy a další, bezesporu přátelé stoletého Gymnázia Šumperk.

*Poděkování všem, kteří napomohli zdaru oslav!

*Poděkování všem vyučujícím a zaměstnancům školy (jídelna, úklid, p. školník, sekretariát), zapojeným do jednotlivých akcí oslav, za trpělivost, za vstřícnost k hostům, za přípravu a provoz gymnaziálních expozic, učeben, kavárniček, školního dvora, tělocvičny!

*Poděkování všem sponzorům za finanční i materiální infuzi!

*Poděkování „vyšší moci“ za nádherné páteční a sobotní – pozdně letní – počasí!

*Poděkování za příběhy pětidenní živoucí kroniky, sepisované všemi nadšenými, vstřícnými!

*Poděkování Zdeňku Konečnému z firmy HOLBA za několikavrstevnatou podobu sponzorství!

 

Pětidenní program a poděkování!

*Lence Hegerové za noblesu lidského nadhledu a organizačního přehledu, za ochotu, vstřícnost, jimiž řešila vše důležité, ale i dílčí, detailní…

*Karlu Měšťánkovi a jeho týmu za iniciaci a realizaci nejvíce viditelného média – webových stránek gymspk100…

 

*Knihovně Šumperk a paní ředitelce Kamile Šeligové za skvělou spolupráci…
*Tomáši Hlavsovi za precizní pročtení desítek kronik a přípravu materiálů, jež byly během oslav několikrát použity, nejvíce v rámci jeho úvodní přednášky k Historii G…

*MUDr. Františku Elsnerovi za jeho studentské a maturitní vzpomínání (ve svých 87 letech) v rámci historické přednášky…

 

*Martinu Braunerovi za návrh loga oslav, za jednotný vizuální design téměř všech propagačních předmětů, bannerů a tiskovin…
*Jaroslavu Svatoňovi za motivující a inspirativní obsah bannerů, za originální prezentaci oboru chemie…

*Lence Vavříkové za sepsání historie sportu na gymnáziu a její prezentaci…
*Lence Mutinové, Haně Minářové, Oldřichu Knířovi – gymnaziálním kronikářům…

*Lucii Grozmanové a Tomášovi Vykydalovi za organizaci žákovské služby a přípravu prezentačních dárků a jejich prodej…
*Radku Strnadovi za manufakturní symboliku dřevěných gymnazijních soviček…

 

*Veronice a Petrovi Opekarovým a Filipu Říhovskému za organizaci středečního setkání současných i bývalých učitelů a zaměstnanců školy (jim a také Kateřině Zelené za neviditelné nasazení, s jakým další dny pomáhali při rautu divadelního večera, a za viditelné nasazení při provozu HOLBA zahrádky a grilu na gymnaziálním dvoře)…

*Kolegyním a kolegům na zaslouženém odpočinku, že se účastnili všech akcí a trávili čas s absolventy, kteří si přáli setkat se se svými dávnými vyučujícími (i spolužáky)…

 

*Divadlu Šumperk, tedy řediteli p. Kašíkovi za uvolnění celého interiéru šumperského Divadla, dodávajícího čtvrteční studentské Akademii a pátečnímu Večeru osobností patřičnou důstojnost. Za vstřícnost, trpělivost a zejména profesionalitu pak paní Petře a Pavle z divadelní kanceláře, paní Haně ze zákulisí a mužům techniky – osvětlovači, zvukaři a mistru kulis! Navíc také samostatnému panu Radku Jandíkovi, mágovi audio-video produkce…
*Řediteli ZUŠ p. Havelkovi za uvolňování dětí a vyučujících ZUŠ na gymnaziální oslavy…

*Evě Pálkové za mediální prezentaci školy, korekci mnoha textů a organizaci osobité studentské Akademie…

*Studentkám a studentům, jejich uměleckým vedoucím, trenérkám za krásno slova, zpěvu, tance, hudby…

 

*Květoši Vykydalovi, emeritnímu pedagogovi G – oslavy vzal za své, oslovil mnohé sponzory, nešetřil podněty a nápady, sháněl kontakty na účastníky oslav…
*Petru Konupčíkovi a Zdeňku Brožovi za podporu při tvorbě scénáře oslav a za cenné organizační připomínky…

*Radku Flekovi za režii pátečního Galavečera a sobotního Dne otevřených dveří v rámci uměleckých intermezz…

*Osobitým moderátorům a moderátorce Akademie a Galavečera…

*Pozvaným osobnostem (absolventkám, absolventům G) za jejich pódiové vystoupení a schopnost hovořit, vzpomínat, bavit… Ondřeji Sokolovi za jeho monolog a slova díků na adresu gymnázia, přestože se nad nimi lehce vznáší „přízrak invalidního vozíku“…
*Prof. Bařinkovi, plastickému chirurgovi, za patriotismus, když ve svém požehnaném věku přijel z Brna na oslavy a svým absolutoriem naší školy v roce 1948 se zapsal jako nejstarší účastník oslav…

*Prof. Zimovi za nadšení, jakým ujel spolu s manželkou v jednom zátahu 700 km z Německa, aby se mohli zúčastnit divadelního večera…

*Zdeňku Papouškovi za fotodokumentaci a přípravu a realizaci video-doprovodu, i za nečekanou funkci výtvarníka školy…
*Kamilu Coufalovi za profesionálně dokonalou a časově velmi náročnou funkci oficiálního fotografa oslav…

*Pracovnicím školní jídelny v čele s Andreou Pavelkovou za kulinářské skvosty;

Karlu Kašparovi, jeho paní a firmě Los Karlos a paní Guralové za skvěle chutnající a oku lahodící rauty…

*Panu Vondrovi za technickou pomoc s realizací oslav a rautů…

 

*Zdeňku Sklenářovi a Heleně Sklenářové za sponzorství, angažovanost při dlouhodobé prezentaci odkazu malíře Z. Sklenáře a za vernisáž s odhalením světelného obrazu Pegas…
*Regině Pospíšilové za patronaci nad náročnými Dny otevřených dveří…
*Mirce Vinklerové za zajištění služby žákovských průvodců…
*Lence Zikové za pomoc s organizací zahájení oslav…

*Janě Haag za výtvarno dvou gymnaziálních vitrín…

 

*Paní Kateřině Horové za estetizaci vestibulu školy

*Paní Martě Navrátilové a paní Evě Nádeníčkové za vytvoření příjemného – květinového – zátiší na školním dvoře…

 

*Marku Mikulášovi, Regině Pospíšilové a Milanu Poláškovi za starost o hosty-partnery a přátele holandského Maarssenu…

*Heleně Záchové, Pavlu Kvasnicovi a Daniele Tesařové za starost o hosty-partnery a přátele z německého Bad Hersfeldu…

Děkujeme…